Stichting ISISZ

Eenvoudige informatie over vriendschap, relaties, intimiteit en seksualiteit.

Intimiteit, Seksualiteit, Informatie en Scholing in de Zorg

De Stichting ISISZ was een initiatief van ouders en hulpverleners in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit ervaring was vastgesteld dat ouders, maar ook veel hulpverleners, nog moeilijk praten over relatie­vorming, seksualiteit en seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Op dit punt krijgen ze weinig hulp aangeboden.

Er was behoefte aan een platform, dat steun geeft aan vragen over relatie­vorming en seksualiteit. Niet in de vorm van een eenmalige studiedag of een incidenteel initiatief, maar structureel.

Ook de problematiek van 'kinderwensen bij mensen met een verstandelijke handicap' heeft geleid tot indringende vragen aan mens en samenleving.

Het was dan ook het advies van de overheid om acties te ondernemen op het terrein van voorlichting en begeleiding om zo het thema in een bredere context te plaatsen. Daarmee is een begin gemaakt, maar het heeft tot nu toe nog niet tot duurzame verbeteringen geleid.

Een derde motief tot initiatieven op het terrein van de seksualiteit bij mensen met een verstandelijke handicap zijn de onderzoekscijfers op het gebied van ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik. Zes van de tien personen met een verstandelijke beperking hebben in hun leven op enigerlei wijze te maken met seksueel misbruik en dat is meer dan gemiddeld in onze rechtsstaat.

Redenen genoeg om te werken aan verbetering van intimiteit, seksualiteit, informatie en scholing in de zorg.

Vanwege bovenstaande motieven is toen de Stichting ISISZ opgericht. In de tijd van 'vermaatschappelijking' paste het, een platform te realiseren dat onafhankelijk en toegankelijk is voor iedereen (mensen met een verstandelijke beperking, ouders/verwanten, hulpverleners).

De doelstelling van de stichting ISISZ was het bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking, op het gebied van relatievorming, intimiteit en seksualiteit. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van studiedagen, workshops en trainingen en door het realiseren van een platform voor informatie en beleidsontwikkeling.

Begin 2019 is stichting ISISZ en de website (www.isisz.nl) opgeheven, laatste is overgenomen door de stichting STRAS.