ISISZ

ISISZ staat voor Intimiteit, Seksualiteit, Informatie en Scholing in de Zorg

De doelstelling van de stichting ISISZ is: Het bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking, op het gebied van relatievorming, intimiteit en seksualiteit. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van studiedagen, workshops en trainingen en door het realiseren van een platform voor informatie en beleidsontwikkeling.

De Stichting is een initiatief van ouders en hulpverleners in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit ervaring blijkt dat ouders, maar ook veel hulpverleners, nog moeilijk praten over relatievorming, seksualiteit en seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Op dit punt krijgen ze weinig hulp aangeboden.

Ook de problematiek van kinderwensen bij mensen met een verstandelijke handicap heeft geleid tot indringende vragen aan mens en samenleving.

Een derde motief vormen de onderzoekscijfers op het gebied van ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik. Zes van de tien personen met een verstandelijke beperking hebben in hun leven op enigerlei wijze te maken met seksueel misbruik en dat is meer dan gemiddeld in onze rechtsstaat.

Vanwege bovenstaande motieven is de Stichting Intimiteit, Seksualiteit, Informatie en Scholing in de Zorg opgericht. In deze tijd van vermaatschappelijking past het, een platform te realiseren dat onafhankelijk en toegankelijk is voor iedereen (mensen met een verstandelijke beperking, ouders/verwanten, hulpverleners).

Hulp bij deze website

Als je op het huisje klikt, ga je altijd weer terug naar de startpagina.

Als je op de A klikt, vergroot je alle letters in de website.

Als je op het luidsprekertje naast een tekst klikt, wordt deze tekst voorgelezen.

Als je hier een woord intikt, kan je de hele website doorzoeken.